Aktiviteter


Aktiviteter og traditioner - årets gang i ungdomsafdelingen

Aktivitet

Deltagere

Tidspunkt

Sæsonopstart

Alle i klubben

Uge 33

Overnatning i hallen

Alle ungdomsspillere

Sidst i september

Landsbadmintonstævne i Fredericia (LBS)

Alle ungdomsspillere

Efterårsferie uge 42

Juleturnering

Alle i klubben + familie

December

Klubmesterskab

Alle i klubben

Marts eller april

Afslutningsfest og uddeling af pokaler

Alle ungdomsspillere

Sidst i april


Sæsonstart
Ungdomssæsonen starter hvert år, i uge 43. Alle spillere, som har tilmeldt sig, modtager besked fra klubben om spilledag/dage og tidspunkt ca. 14 dage inden sæsonstart.


Overnatning i hallen
I starten af sæsonen afholdes overnatning i hallen for alle klubbens ungdom spillere. Formålet med overnatning er at ryste ungdomsspillere, trænere og hjælpetrænere sammen til den kommende sæson. Der er både træning og socialeaktiviteter i forbindelse med overnatning.Det er erfaringsmæssigt rigtigt godt for helt nye spillere at deltage i dette arrangement.


Sæsonafslutning
Ungdomssæsonen slutter med udgangen af april måned med en afslutningsfest for ungdomsspillerne, og de som har hjulpet med ungdomsspillerne i løbet af sæsonen, dvs. trænere og hjælpetrænere, holdledere og ungdomsudvalget.

Til sæsonafslutningen uddeles flids- og erindringspokaler. Der er en flidspokal for hver træning, og den uddeles af trænerne. Yderligere får klubbens yngste spiller en pokal. Endelig har ungdomsudvalget en pokal, som de uddeler til en person eller gruppe af personer, som ungdomsudvalget synes, skal hædres for sin indsats i forbindelse med ungdomsarbejdet.


Klubbens turneringer

Juleturnering
Juleturnering markerer afslutningen af træningen op mod jul. Turneringen er en meget social turnering, hvor alle er velkomne. Eneste krav er, at ét familiemedlem, skal være medlem af FVBK, for at resten af familien kan deltage.

Turneringen er kun for sjov og ballade, og der spilles efter specielle regler, så alle kan være med. De sidste sæsoner har der været 80-90 tilmeldte, som alle har hygget sig og haft en dejlig eftermiddag midt i juletravlheden.


Klubmesterskab
I slutningen af sæsonen afholdes der klubmesterskab for ungdom.


Andre turneringer

Husk, at træningsflid gør meget, men du forbedrer dig mere og mest ved kamptræning, hvad enten man vinder eller taber. Derfor råder vi alle, som har lyst, også at tilmelde sig de turneringer, som ikke hører under klubbens turneringshold. Vi gør meget ud af at fortælle, at det ikke har den store betydning, om man vinder eller taber, men derimod er det af stor betydning, at man deltager i så mange kampe som muligt.


Holdturnering
FVBK tilmelder hver sæson hold i DGI’s holdturnering. Antallet af hold kommer an på antallet af spillere, som tilmelder sig inden den nye sæson, og som siger, at de gerne vil deltage i holdkampe. Vi prøver at tilstræbe, at de enkelte hold tilmeldes rækker, hvor de styrkemæssigt passer rimeligt ind.

Til hvert hold skal der være en holdleder, som sørger for det praktiske omkring holdkampene, som f.eks. aftale transport for udekampe, udfylde holdsedler, indsamle de spillere, som træneren har sat på holdet, o. lign. Holdlederen er typisk en forælder, som har en spiller med på holdet.
 


Støt vores sponsorer

Frederiksværk Badmintonklub - Sportsvej 5b - 3300 Frederiksværk