Bestyrelse

1002d556-e5e9-48ad-96a2-781080ed387a
Carsten Tonsberg
Formand
Carsten
Carsten Stald
Næstformand
Joan Gottlieb Jepsen
Kasserer
Andreas
Andreas Birkjær
Sekretær
CJ-01
Christian Jørgensen
Seniorformand
LBP-02
Lasse B. Pedersen
Ungdomsformand
IMG_0035
Jane Svendsen
Motionistformand
Lene Skovgaard Stald
Bestyrelsesmedlem
unnamed
Rikke Skovgaard Stald
Bestyrelsesmedlem
Charlotte S. Loop
1. suppleant
Brian Olsen
2. suppleant